logo
Ældrerådet i Roskilde
Ældrerådet i Roskilde
Køgevej 80
4000 Roskilde
Tlf: 46 32 18 86
Yderligere information: Hjemmeside
Åbent: Mandag og onsdag kl. 10-14

Formand:
Kirsten Feld
Kong Valdemars Vej 13
4000 Roskilde
Tlf: 46 32 18 86

Ældrerådet skal medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere. Ældrerådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Byrådet udbygges. De ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.
Ældrerådets medlemmer er valgt for en periode af 4 år. Alle i Ældrerådet arbejder frivilligt og uden løn

- Indtast nyt arrangement

Sidst rettet: 4/11 2015 > Ret info