logo
Angstforeningen
Angstforeningen
Frivillighedscenteret, Peter Bangs Vej 1
2000 Frederiksberg
Tlf: 70 27 13 20
Yderligere information: Hjemmeside

E-mail: info@angstforeningen.dk

Angstforeningen er en landsdækkende patientforening, hvis sigte er at oplyse om angstlidelser, skabe bedre vilkår og behandlingsmuligheder samt yde støtte og rådgivning til angstramte og deres pårørende.

Dette sker bl.a. gennem:
udgivelse af AngstAvisen.
telefonisk rådgivning på tlf. 70 27 13 20.
samtalelinie på tlf. 70 27 92 94.
selvhjælpsgrupper.
foredrag om angst og angstbehandling.

AngstAvisen :
AngstAvisen indeholder information om behandling, forskning, personlige fortællinger m.m.
Den udkommer tre gange årligt og koster kr. 25 i løssalg.
Tegner man medlemskab (kr. 250/2016), som også giver adgang til vores selvhjælpsgrupper, får man automatisk AngstAvisen tilsendt.
Biblioteker kan tegne biblioteksabonnement til kr. 250/år.

Telefonisk rådgivning:
På 70 27 13 20 rådgiver foreningens medarbejdere både angstramte og pårørende om behandling og om, hvordan man i øvrigt kommer videre.

Samtalelinie:
Vores frivillige telefonpassere, som selv kender til at have angst, sidder fire dage om ugen parat til at tale med angstramte, der har brug for at nogen lytter.

Selvhjælpsgrupper:
Mail: grupper@angstforeningen.dk
Formålet med selvhjælpsgrupperne er at give deltagerne nyt mod til at komme videre ved at:
give gruppedeltagerne mulighed for at møde ligesindede og finde ud af, at de ikke er alene med deres angstlidelse.
skabe en rar atmosfære, hvor deltagerne tør tale om det, der er svært og give konstruktiv feedback.
gruppedeltagerne bakker hinanden op og støtter hinanden i arbejdet ud af angsten.
arbejde med personlig udvikling i det omfang det er muligt uden hjælp fra en fagperson. (Angstforeningen stiller materiale til rådighed).
gruppedeltagerne giver hinanden mulighed for at træne ting, de er bange for - fx læse op, holde oplæg, spise, køre bus eller tog, gå i butikker, biografen osv.

For at deltage i en selvhjælpsgruppe skal man:
have en "ren" angstdiagnose evt. kombineret med depression (vi har desværre ikke kapacitet til at yde støtte til folk med psykiske lidelser som personlighedsforstyrrelser, maniodepressive tilstande, psykoser, skizofreni eller lign. I disse tilfælde henviser vi til andre relevante patientforeninger).
være ude af enhver form for misbrug.
være eller have været i behandling for sin angstlidelse. (Ofte kan man dog komme med i en gruppe, selv om man ikke har været i behandling. Det primære er da, at man ikke er dårligere, end at man både er i stand til at give (lytte til andre) og modtage. Er man så dårlig, at man ikke kan rumme andres problemer, må vi henstille til, at man først søger behandling, hvorefter man evt. kan vende tilbage og deltage i en af vores selvhjælpsgrupper


- Indtast nyt arrangement

Sidst rettet: 3/8 2016 > Ret info