logo
Endometriose Foreningen
Endometriose Foreningen
Gravhøjen 34
7190 Billund
Tlf: 21 72 43 00 Fax: 75 25 44 55
Yderligere information: Hjemmeside

Foreningens formål:
At støtte og hjælpe kvinder med Endometriose samt deres pårørende.
At udgive korrekt og relevant information om Endometriose.
At uddanne og informere det offentlige om Endometriose og sygdommens konsekvenser.
At rejse penge til forskning samt at involvere os i relevante forskningsprojekter.

Foreningens aktiviteter:
Et årligt landsdækkende møde med deltagelse af eksperter.
Lokale støttegrupper der holder jævnlige møder.
Telefonisk krisehjælp.
Udgivelse af Nyhedsbrev 5-6 gange årligt.
Uddannelse og oplysning/materialer på mange sprog.
Samarbejder med læger på alle landets sygehuse.

Medlemmer betaler kontingent. Der betales for fortæring ved arrangementer.
Ingen registrering. Der er tavshedspligt i foreningen.

Træffetid:
Hele døgnet, der er telefonsvarer på, så man bliver ringet op, hvis der ikke er nogen, der svarer i første omgang.

Email: info@endo.dk

Teenager-hotline tlf. 21 40 19 41

- Indtast nyt arrangement

Sidst rettet: 31/5 2013 > Ret info