logo
Roskilde og Omegns Jagtforening
Roskilde og Omegns Jagtforening
Glentevænget 1
4060 Kirke Såby
Yderligere information: Hjemmeside

Formand:
Kjeld Vindberg
Glentevænget 1
4060 Kirke Såby
Tlf: 46 49 95 36
Kasserer:
Erik Jacobsen
Lundevej 26, Tune
4000 Roskilde
Tlf: 46 13 82 22

JAGTgården i Svogerslev: Roskilde og Omegns Jagtforening, Lyngageren 61, 4000 Roskilde. Tlf. 46 48 14 80. Giro: 1 01 78 37.

- Indtast nyt arrangement

Sidst rettet: 6/5 2009 > Ret info