logo
Senior Vest
Senior Vest
v/ Arne Pedersen, Rønne Alle 19
4000 Roskilde
Tlf: 40 46 79 21

Mødested:
Plejecenter Sct. Jørgensbjerg, Møllehusvej 118, kælderen (kortspil om formiddagene i Hyggekrogen).

Formål:
Senior Vest er oprettet af Roskilde Kommune i 1989 som et lokalt værested for de ældre beboere i Sønderlunden og tilstødende kvarterer i Roskilde vest. Værestedets formål er at give lokalområdets ældre beboere mulighed for at møde ligestillede til socialt samvær og aktiviteter af forskellig art. Værestedet har en forebyggende effekt, og fællesskabet opbygger et værdifuldt netværk.

Aktiviteter:
Værestedet har normalt åbent tirsdage og fredage kl. 10.00-12.00 og 13.30-15.00. Telefontid tirsdag og fredag kl. 13.00-15.00. Der er lukket i juli måned og mellem jul og nytår.

Kl. 10-12 er der åbent hus, hvor der primært spilles kort (i Hyggekrogen). Om eftermiddagen er der enten socialt samvær omkring kaffebordet, eller der er et arrangement, fx foredrag, debatmøder, film, sang/musik, banko (1 gang om md.), 3-4 årlige fester, en årlig sommerudflugt eller besøg i en lokal institution /virksomhed.

Værestedets aktiviteter planlægges og styres af et brugerråd på 7 medlemmer og 2 suppleanter, der mødes mindst én gang om måneden. I maj måned afholdes årsmøde og valg til brugerråd m.m.

Senior Vest udgiver hver anden måned et blad med værestedets program for 2 måneder.

Brugerne betaler ikke kontingent og registreres ikke.
Der kan købes kaffe, te, vand, øl.
Der betales for deltagelse i fester og udflugter.

Økonomisk støtte fra det offentlige: Frivillighedsmidler fra kommunen efter ansøgning.

- Indtast nyt arrangement

Sidst rettet: 7/10 2019 > Ret info