logo
SeniorTræf Roskilde
SeniorTræf Roskilde
Baptistkirken, Vindingevej 32
4000 Roskilde
Tlf: 25 96 72 30
Yderligere information: Hjemmeside

Formand:
Leif Nielsen
Lyndbyparken 9
4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 25 96 72 30

Mail: senior@seniortraefroskilde.dk

Formål:
SeniorTræf Roskilde har til formål gennem 2. månedlige sammenkomster, at skabe baggrund for et godt netværk for de mennesker som kommer til disse anledninger.
Her styrkes fællesskabet gennem foredrag om kulturelle emner, rejsebeskrivelser, 'Præsten har ordet' og samtale. I SeniorBio ser vi mange spændende film, ofte med oplæg til samtale. Der foregår ved hver møde sociale relationer.
Der er et indgående kendskab til hver enkelt deltager, som sikre støtte og hjælp og opmuntring, når der er behov for dette.

Aktiviteter:
Møde 1. og 3. onsdag eftermiddag, med blandet program og socialt samvær.
Sommerudflugt med spisning i juni. Ligesom der i december afholdes julemiddag.
Opmærksomhed overfor deltagerne ved sygdom og mærkedage.
Der er fri adgang til alle møderne, dog erlægges der 30 kr. for kaffe og kage.
SeniorBio starter altid med frokost. Prisen for denne incl. kaffe, kage og film er 60 kr.

SeniorTræf Roskilde modtager Frivillighedsmidler fra kommunen. Alle arrangementer foregår i kirkens Café og stilles vederlagsfrit til rådighed, ligesom alle medarbejdere er frivillige.
Der føres ikke medlemsliste, alle er velkommen.

Kontaktperson:
Leif Nielsen, Lyndbyparken 9, 4070 Kirke Hyllinge.
Mail: ln@lemian.dk

- Indtast nyt arrangement

Sidst rettet: 12/1 2017 > Ret info