Relaterede events

Forårets komme i Skjoldungernes Land for jægerne

Nationalpark Skjoldungernes Land: Tirsdag den 10. maj 2022, kl. 19.15-21.

Michael Donstrup fra Danmarks Jægerforbund fortæller om jagt i og omkring Nationalparken med vægt på strandjagten om vinteren. Fuglearterne og sikkerhedsudstyret demonstreres. Efterfølgende vil pramme og udstyr i havnen blive demonstreret.
Forårets komme i Skjoldungernes Land for jægerne

Michael Donstrup fra Danmarks Jægerforbund fortæller om jagt i og omkring Nationalparken.

Der bliver demonstreret og vist forskellige tekniker med strandjagt, og hvor det foregår i Nationalparken. Du vil blive præsenteret for de forskellige fuglearter, som bliver jagtet på fjorden. Strandjagt dyrkes typisk i vinterhalvåret. Der vil derfor også være demonstration af forskelligt sikkerhedsudstyr.

Der foregår også megen jagt på land. Der vil blive demonstreret våbentyper samt andet udstyr til brug for disse jagtformer. I foråret forbereder vi os på sommer-bukkejagten, som starter 16. maj.

Der vil efterfølgende i juni blive arrangeret demonstration af pramme og udstyr på havnen i Roskilde, ligesom der også vil være mulighed for at sejle ud og se på jagtområder i Nationalparken i private både (afhængig af deltagerantal). De konkrete ture aftales i tilknytning til foredraget.

Michael Donstrup, Danmarks Jægerforbund, Roskilde Medl. af Nationalparkrådet

Pris for foredraget samt adgang til den efterfølgende tur, 100 kr. Tilmelding nedenfor.

Du kan i stedet tilmelde dig alle 6 foredrag om Forårets komme i Nationalpark Skjoldungernes Land til en samlet pris af 450 kr. Læs nærmere ved at klikke HER

For nærmere information om foredraget skal du henvende dig til Jesper Brandt, brandt@ruc,.dk, 2275 6699


Arrangeret af Folkeuniversitet Skjoldungernes Land.
Pris: 100 kr


Indsend en rettelse til arrangementet