Relaterede events

Forårets komme i nationalpark Skjoldungernes Land: Forårets komme i Skjoldungernes Land for Danmarks

Nationalpark Skjoldungernes Land: Tirsdag den 17. maj 2022, kl. 19.15-21.

Naturfredningsforening. Bjørn vil fortælle om forårets komme for svampe, f.eks. morkler, udviklingen af stævningsskov og hvordan forårets tegn på kæmpebjørneklo letter bekæmpelsen - det hele vil blive demonstreret på en tur til Boserup skov d. 5. juni.
Forårets komme i Skjoldungernes Land for Danmarks Naturfredningsforening

Bjørn Petersen fra Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde, vil tage udgangspunkt i sin egen interesse for det, der kaldes fænologien - som netop kan ses som læren om arternes reaktion på foråret - især for svampene, herunder morklerne. Han vil fortælle om arbejdet med foråret i en stævningsskov, og sidst fortælle om sit arbejde som Roskilde og Lejre kommunes 'opsynsmand' med Kæmpebjørneklo - især om, hvordan forekomsten af den viser sig hen igennem foråret, og hvordan bekæmpelsen kan lettes betydeligt, hvis man allerede tidligt i foråret kan spotte disse tegn. En efterfølgende tur/deltagelse i stævningslaugets arbejde i Boserup skov søndag d. 29. maj kl. 10-14 vil kunne danne ramme om en demonstration af væsentlige sider af de ting, han har fortalt om.

Bjørn Petersen, biolog, Fmd. for Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde.

Pris for foredraget samt adgang til den efterfølgende tur, 100 kr. Tilmelding nedenfor.

Du kan i stedet tilmelde dig alle 6 foredrag om Forårets komme i Nationalpark Skjoldungernes Land til en samlet pris af 450 kr. Læs nærmere ved at klikke HER.

For nærmere information om foredraget skal du henvende dig til Jesper Brandt, formand for Folkeuniversitet Skjoldungernes Land, brandt@ruc,.dk, 2275 6699


Arrangeret af Folkeuniversitet Skjoldungernes Land.
Pris: 100 kr


Indsend en rettelse til arrangementet